EGYÜTTMŰKÖDÉS ISASZEGÉRT EGYESÜLET


A tartalomhoz

Főmenü:


Az egyesületről

Egyesületről

Egyesületünk 2003 tavaszán alakult.

Alapszabályunkban jelképesen örökbe fogadtuk a Honvédsírokat, melyeket rendszeresen ápolunk, fejlesztünk. E vállalásunk mellett fő célkitűzéseink között jelentős szerepet szántunk a történelmi Magyarország elcsatolt részein élő közösségekkel történő kapcsolatok felvételére. Egyesületünk elkötelezte magát az egyetemes művészet, kultúra és hagyományőrzés ápolásában, tevőlegesen is részt vállalunk más szervezetek művészeti, kulturális rendezvényein.

Új vállalásunk

A II. Világháborúban elesett és Isaszegen eltemetett Szent László hadosztály hős katonái sírjának a rendbe tétele a HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály szakmai irányításával. Céljuk elősegíteni a katonahősök emlékének ápolását, vitézi tetteinek megismertetését a fiatalabb generációkkal. ( civlek a hadisírgondozásban )

Első 5 évünk
(megvalósított projectek)

 • A "Honvédsírokat" rendszeresen ápoltuk, gondoztuk és fejlesztettük, Történelmi Pihenőhellyé avattuk (asztalok, padok, esőházak, szalonnasütő hely, sírok felújítása…). Az aradi vértanúk tiszteletére Emlékfát avattunk (EMLÉKEZŐ ANGYAL) Makovecz Imre terve alapján és személyes részvételével. Felújítottuk Harsányi Bálint huszár főhadnagy sírját,
 • Az isaszegi óvodás gyerekekkel közösen fa ültetésével adtuk át jelképesen az emlékhelyet a jövő nemzedékének továbbgondozásra.


A második 5 év napjainkig

 • Első határon túli kapcsolatunk "Hasonlóságok és különbségek a romániai és a magyarországi gyermekek hagyományőrzésének és identitás keresésének területén" címmel megrendezett programunkban fogadtuk a székelyföldi Ördögborda Táncegyüttest, akik az Isaszegi történelmi napok "Civilek a történelem nyomában" rendezvénysorozat részesei voltak 4 napon át.
 • Haranglábat és harangot szenteltünk meg közösen, fellépést szerveztünk részükre Budapesten a Polgárok Házába.
 • Parkosítottuk a templomkertet.
 • A Hétszínvirág óvoda néptáncos gyermekei részére fellépő ruhácskákat készíttettünk. A hímzéseket a ruhácskákon az Egyesület tagjai készítették az Isaszegi hímzés jellegzetes mintáival. Családi napi rendezvényeiket jelentős anyagiakkal támogattuk és vettünk részt azokon munkával is.
 • 2012 október 5.-én közös ünnepség keretében a Damjanich János Általános Iskola és a budapesti Szent Benedek Tehetséggondozó Központ 4/a osztályos tanulóival, valamint a Hétszínvirág Óvoda gyermekeivel közösen emlékeztünk mártírjainkra. A műsort a két iskola és az óvoda közösen rendezte. Felavattuk az ISASZEGI ÓVODÁSOK EMLÉKTÁBLÁ-ját.
 • Egyesületünk szervezésében több alkalommal látogattunk el Budapestre, a Polgárok Házába, amely rendezvénysorozat keretében nyújt ízelítőt 2009-től a Kárpát-medence népművészetéből.
 • Árpádházi Szent Kinga és Szent László tiszteletére nagyszabású megemlékezést tartottunk, ápolva az Isaszegen régóta ápolt lengyel-magyar barátság történelmi hagyományát.
 • Minden évben 100-300 fő között látunk vendégül a Honvédsírok területén emlékező iskolásokat és turista szakosztályokat.
 • Kalocsán a Paprika fesztiválon ismerkedtünk hungarikumunkkal a város értékeivel, népművészetével.
 • Vanyarcon az Isaszeg bemutatkozik program részeseiként az isaszegi hímzés bemutatásával vettünk részt.
 • Ünnepeinken közösen koszorúzunk a helyi iskolásokkal, óvodásokkal.


A továbbiakban fő célunk

Az elszakított területeken szórványban élőkkel minél több együttműködés kialakítása, azok ápolása, megerősítése, hiszen magyar identitásuk megőrzése nagyban múlik azon, milyen mértékben kötődnek magyar közösségekhez. Ugyanakkor szeretnénk megismerni a meglátogatni kívánt területek történelmét, népi kultúráját, megélt hétköznapjait, de fontosnak tartjuk Isaszeg történelmi és népi hagyományainak megismertetését is. Egyesületünk további feladatvállalásaival is erősíteni igyekszik az anyaországhoz fűződő külhoni magyar-magyar kapcsolatokat.

Két alkalommal szerveztünk utazást Erdély Tündérkertjébe Székelyföldre:

1. Báthori búcsú, Márton Áron Emlékház), Nyergestető, Gyimesfelsőlok (Tartós élelmiszer csomagot vittünk az Árpádházi Szent Erzsébet Katolikus Gimnáziumba), ezeréves határ (Gyimesbükk). Négy helyen koszorúztunk, róttuk le kegyeletünket 1848/49-es hősök emlékét idézve.

Önkéntes pénzadománnyal segítettük 2 Pusztinai zenetanár munkáját

2.
Nagyvárad, "kincses" Kolozsvár, Torockó, Parajd, Korond, Csíksomlyó, Gyimesbükk (koszorúzás), "Székely Svájc": a Gyilkos-tó és Békás-szoros vidéke, majd Balánbánya – találkozás a 2011-ben Isaszegen az Együttműködés Isaszegért Egyesület által 5 napig vendégül látott Röpülj páva díjas Ördögborda néptánc együttes tagjaival és a 2012-ben tett utunk során megismert Csíkszentdomokosi szállásadóinkkal.

Önkéntes pénzadománnyal segítettük az Ördögborda néptánc együttest

Felvidéki három palóc település (Kéménd, Bart, Kisgyarmat) meglátogatásával megismertük a kurtaszoknyás palóc viseletet, és a települések életét Bart polgármestere vendégeiként.

Eddigi megvalósult kapcsolatépítéseink eredményei jól mérhetők mind hazai, mind külhoni együttműködési megállapodásaink megvalósulásával. Ezek dokumentálva megtalálhatók DVD-ken, helyi lapokban, honlapokon (isaszegert.hu, isaszeg.hu, polgarokhaza.hu), helyi TV adásaiban, reprezentálva is egyben azt a törekvésünket, hogy minden esetben figyelemmel voltunk a generációk együttműködésének megvalósítására. Minden programunkban minden generáció kapott feladatot.

Megalakulásunk óta célunk volt, hogy hidat építsünk a generációk között, amit mára sikerült megvalósítanunk mind Isaszegen, mind a településünkön és határainkon túli kapcsolatainkban, hogy közelről is megismerjük egymás életét, nehézségeinket, helyi hagyományainkat.

Az Egyesület komoly fejlődésen megy keresztül, vállalt feladatait komolyan veszi, azokat maradéktalanul teljesíti. Rendezvényeinkről rendszeresen lehet olvasni a helyi lapokban, tájékozódni a helyi TV adásaiból.

Programjaink színvonalas és sikeres megvalósításában sok fiatal és felnőtt végez önzetlen társadalmi munkát az óvodás kortól egészen a nyugdíjas korig bezáróan (tisztasági őrjáratok, a Honvédsírok területén lévő asztalok, padok, táblák, esőházak állagmegóvása - festés). Együttműködünk a helyi óvodákkal és iskolákkal, és szervezünk közös programokat is. Fontosnak tartjuk a fiatalok aktivizálását, és részükre a tevékeny közösségi élet lehetőségének megteremtését, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt hagyományaink ápolásában.

A hídépítés

Iskolánk a Váci Utcai Ének-zenei Általános Iskola Budapest belvárosának betonrengetegében fekszik. 5-6. évfolyam diákjaival Isaszegre október 6-án visszatérő vendégként ünnepi műsort adunk a honvédsíroknál a Nemzeti Gyásznapon az Együttműködés Isaszegért Egyesület szervezésében. A rendezett emlékhely, a katonasírok, az ünnepi díszbe öltöztetett környezet és a csönd ámulatba ejtette tanulóinkat. A diákok éneke, a versek rímei és a történész szavai bontották meg az erdő csöndjét. A koszorúzás után tanulóink az emlékezés mécseseinek meggyújtásával és a lélekharang megkondításával tehették még lélekemelőbbé az ünnepet. A megemlékezés után az egyesület tagjai megvendégelték a gyerekeket és kísérőiket. Öröm volt nézni a generációk közötti híd épülését, aminek a pilléreit már az előző évben leraktuk. Az építést folytatni kell, hogy hosszú ideig megmaradjon összekötő kapocsként a jelen és múlt -, Isaszeg és Budapest-, az ifjak és a felnőttek között. Rajtunk nem múlik!

Kövesdi József ig. helyettesMint jelen bemutatkozásunkból is kitűnhetik, az Egyesület igen aktív, vállalt feladatait komolyan veszi.
Ha teheti, kérjük támogassa munkánkat adója 1%-ával!

Adószámunk: 18701115-1-13
Bankszámla számunk: 65100228-11044059-00000000
Pátria Takarékszövetkezet Isaszegi Kirendeltsége


Főoldal | Egyesületről | Események | Népművészet | Videó | Galéria | Oldaltérkép

| Az oldal Internet Explorer böngészőre lett optimalizálva! | Készítette: Együttműködés Isaszegért Egyesület | e-mail: kier3ster@gmail.com |

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe